ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก     ทำเนียบสำนักปลัด 

ทำเนียบสำนักปลัด
ทำเนียบสำนักปลัด  


นางสาวอำพร ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอุทัย โพธิ์เรือง
นิติกรชำนาญการ


นางวณิชชา ปุยะติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายติรวุฒิ เล็งไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางปริม สิบทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงพล ชัยพัฒน์ปรีชา
เจ้าพนักงานป้องกัน


จ่าเอกชัยญา เอียดจบก
เจ้าพนักงานธุรการ


นายจักรพรรดิ์ ทิพย์คูนอก
นักวิชาการการเกษตร


นายสมยศ แปนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายบุญทัน แสงดาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายสุพรรณ วงศรีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายภิรมย์ สุดตาซ้าย
พนักงานดับเพลิง


นางวรรณภา ราชอุดม
คนงานทั่วไป


นายนันทวุฒิ ประทุมสัน
คนงานทั่วไป


นางสาวสุจิรา เอียดจบก
คนงานทั่วไป
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,952

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.