ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     ทำเนียบสำนักปลัด 

ทำเนียบสำนักปลัด
ทำเนียบสำนักปลัด  


นางสาวอำพร ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอุทัย โพธิ์เรือง
นิติกรชำนาญการ


นางวณิชชา ปุยะติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายติรวุฒิ เล็งไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางปริม สิบทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงพล ชัยพัฒน์ปรีชา
เจ้าพนักงานป้องกัน


จ่าเอกชัยญา เอียดจบก
เจ้าพนักงานธุรการ


นายจักรพรรดิ์ ทิพย์คูนอก
นักวิชาการการเกษตร


นายสมยศ แปนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายบุญทัน แสงดาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นายสุพรรณ วงศรีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายภิรมย์ สุดตาซ้าย
พนักงานดับเพลิง


นางวรรณภา ราชอุดม
คนงานทั่วไป


นายนันทวุฒิ ประทุมสัน
คนงานทั่วไป


นางสาวสุจิรา เอียดจบก
คนงานทั่วไป
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.170.82.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,102

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.