ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.118.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 980,326

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สนทนา
Document Archives


  หน้าแรก     ทำเนียบสำนักปลัด 

ทำเนียบสำนักปลัด
ทำเนียบสำนักปลัด  


นางสาวอำพร ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081 772 5864


นายอุทัย โพธิ์เรือง
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081 852 8907


นางวณิชชา ปุยะติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089 760 1725


นายติรวุฒิ เล็งไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082 355 6781


นายจักรพรรดิ์ ทิพย์คูนอก
นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 097 943 6855


นางปริม สิบทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065 121 6800


นายบุญส่ง คำเอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084 922 1653


จ่าเอกชัยญา เอียดจบก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 095 610 6354


นายทรงพล ชัยพัฒน์ปรีชา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 086 652 0708


นายสมยศ แปนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทรศัพท์ : 065 804 1720


นายบุญทัน แสงดาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นางวรรณภา ราชอุดม
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 065 853 1453


นายนันทวุฒิ ประทุมสัน
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 092 442 3736


นางสาวสุจิรา เอียดจบก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 095 283 6953
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
รวมลิงค์ต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.