ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน


  หน้าแรก        รายละเอียด 

รายละเอียด
ลิงค์  
หัวข้อ 017 E-Service
รายละเอียด

ใบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ระบบออนไลน์) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบฟอร์มร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งไฟฟ้าปะปาขัดข้อง

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

Line Official Account องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

กล่องรับฟังความคิดเห็น

Line ID : kokklang044666273

สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 814,801

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.