ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่วเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.118.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 980,269

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สนทนา
Document Archives  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 22-26 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
โรงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
สงกรานต์ ปี 66 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวคณะผู้บิหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 27 มีนาคม 2566
โครงการรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่2/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เมื่อวันที่14 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 9 มีนาคม 2566 พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health AccreditationEHA) ประจำปี 2565
โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
รวมลิงค์ต่าง ๆ
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและพัฒนารายได้
รวมลิงค์ต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.