ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันต้นไหม้แห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สั่งการให้ นายสุภี สิงห์รัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื่่นที่่สำรวจและซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง เพื่อให้พี่น้องในเขตตำบลโคกกลาง และพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรอย่างปลอดภัย
จากเหตุเพลิงไหม้ กลุ่มเดอะกรึ๊บไทยแลนด์ นำโดยอู๊ด เดอะกรึ๊บ ได้นำน้ำเครื่องดื่มมามอบให้ อบต.โดยนายก เจริญ  สุขวิบูลย์  และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กระทรวง พม. นำร่องเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว”  ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับให้บริการทางสังคมทุกช่วงวัยแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง แถลงนโยบายต่อสภา
การปรชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาง ครั้งที่ 1
กีฬาสานสัมพันธ์ 4เส้า อบต.หนองโดน อบต.บ้านยาง อบต.หนองบัวโคก อบต.โคกกลาง   
จุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.170.82.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,076

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.