ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การประฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     สภาพสิ่งแวดล้อม 

สภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อม  

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ภูมิอากาศ ปี 2552

                                อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด 15.7 องศาเซลเซียส

                                       อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. มิ.ย.  33.01  องศาเซลเซียส

                                       อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค. ต.ค.  25.75  องศาเซลเซียส

                                        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. ก.พ.  20.56  องศาเซลเซียส

                                ปริมาณน้ำฝน  สูงสุด  1,650.2  ม.ม.  สูงสุด/ปี

                                       ปริมาณน้ำฝน  ต่ำสุด      700.1  ม.ม.  ต่ำสุด/ปี

                                       ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  มี.ค. มิ.ย.  80.63  ม.ม.

                                       ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  ก.ค. -  ต.ค.  170.4  ม.ม.

                                       ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  พ.ย. ก.พ.  10.13  ม.ม.

                                ทิศทางลมในแต่ละฤดู

                                        ฤดูหนาว  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  (ทิศ  องศา  020-070)

                                        ฤดูร้อน    ทิศตะวันออก,  ตะวันตกเฉียงใต้

                                        ฤดูฝน      ทิศตะวันตกเฉียงใต้  (ทิศ  องศา  210-250)

 

ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวกิจการสภา
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.101.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 559,314

ARCHIVE
แบบสอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.