ข้อมูล ITA
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
E-SERVICE
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.โคกกลาง


นายบริรักษ์ สาระวิถี
เลขานุการสภา อบต.โคกกลาง ปลัด อบต.โคกกลาง


นายอนุภาพ บุญสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง


นายอดุลย์ เชิญรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านขี้ตุ่น


นายสมัคร บุราญรูป
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง


นายธนกร ดำรงค์สุขค้ำคูณ
ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทอง
โทรศัพท์ : 0878727266


นางปราณี แสงอรุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านดอนลอย


นางวณิฐา แก้วกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านโกรกประดู่


นายวิลัย ปัจฉิมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย


นายเด่น บุญไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย
โทรศัพท์ : 0810708161


นายไพรัตน์ ละเอียด
ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองขวาง
โทรศัพท์ : 0929122413


นางนกแก้ว เตียงงา
ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง


นายไพฑูล เพียรสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านเก่า


นายมานะ สูนย์รัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลางน้อย
โทรศัพท์ : 0801602466


นางสาวอนันตญา กุ้งมะเริง
ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนา


นายสิงทอง สถาน
ส.อบต.หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ขี้ตุ่น


นางจันรา สุดตาซ้าย
ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านไทรงาม


นางสาวสุบับ น้อยใส
ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น
ผู้บริหาร

นายเจริญ สุขวิบูลย์
นายก อบต.โคกกลาง 063 749 1649

นายผดุง โรมกลาง
รองนายก อบต.โคกกลาง 089 021 8997

นายจักร นาคินชาติ
รองนาย อบต.โคกกลาง 085 201 9718

นายสมบัติ เทียบทอง
เลขานายก อบต.โคกกลาง 064 431 6576
สายตรงผู้บริหาร
แจ้งการทุจริต
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท้องถิ่นไทย ข้อกฏหมาย
ขออนุญาตก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโฆษณา
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.79.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 715,497

ARCHIVE
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่1 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-666273   Fax : 044-666273
Email : kokklang044666273@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.